Pressemelding

Det første presidentskap uttaler seg om flyktninger

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har kommet med denne uttalelsen om flyktninger etter nylige forespørsler fra media:

Som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er vi dypt forpliktet til å etterleve de to store bud om å elske Gud og å elske vår neste. Vi føler stor glede i å hjelpe alle Guds barn, uansett hvor i verden de bor.

Det er derfor med stor bekymring og medfølelse vi ser den situasjon mer enn 70 millioner mennesker rundt om i verden som har flyktet fra sine hjem på grunn av vold, krig eller religionsforfølgelse, befinner seg i.

Vi oppfordrer Kirkens medlemmer og venner til å bidra på passende og lovlige måter for å hjelpe til med å skape imøtekommende samfunn ved å gi av sin tid, talenter og vennskap til enkeltpersoner og familier som integrerer seg i våre samfunn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.