GuidelinesReturnChurch_pic1_aaa.jpg
Pressemelding

Det første presidentskap gir retningslinjer for trygt å vende tilbake til Kirkens møter og aktiviteter

En varsom og sikkerhetsmessig gjeninnføring av gudstjenester og andre møter og aktiviteter vil følge etter ledelse av lokale myndigheter

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har bemyndiget en gradvis tilbakeføring til noen av troens ukentlige gudstjenester og aktiviteter. En meddelelse som sendes i dag til ledere av Kirken over hele verden, sier at dette bare kan gjøres når lokale myndigheters bestemmelser tillater det og etter at troens områdepresidentskaper gir ytterligere veiledning til lokale ledere av Kirken.

En to-faset fremgangsmåte vil bli brukt, som alltid vil følge myndighetenes bestemmelser for å sikre helse og sikkerhet. Modellene nedenfor kan justeres av områdepresidentskaper etter lokale forhold, og som godkjent av deres kontakt i De tolv apostlers quorum og De syttis presidentskap. Stavspresidenter rådfører seg med biskoper, og vil avgjøre et konkret tidspunkt for å gjenoppta møter og aktiviteter.

Gudstjeneste på sabbatsdagen: Fase 1

Forkortede møter i møtehus med opptil 99 personer, etter lokale myndigheters bestemmelser

Andre møter og aktiviteter (inkludert bryllup og begravelser): Fase 1

Forkortede møter, etter lokale myndigheters bestemmelser, eller kan avholdes eksternt ved bruk av teknologi

Gudstjeneste på sabbatsdagen: Fase 2

Møter i møtehus med 100 eller flere personer, etter lokale myndigheters bestemmelser

Andre møter og aktiviteter Fase 2

Møter i møtehus kan avholdes etter lokale myndigheters bestemmelser. 

“Vi er takknemlige for våre medlemmers tro når de har tilbedt hjemme og er takknemlige for de velsignelser som vil komme når vi samles til tilbedelse og aktiviteter,” sa Det første presidentskap.

Generelle retningslinjer

Kirkens ledere blir bedt om å følge retningslinjene i brev fra Det første presidentskap datert 16. april 2020, “Administrative prinsipper i utfordrende tider” og dets to vedlegg. De oppfordres også til å overveie disse ytterligere prinsipper og retningslinjer for å fortsette å hindre spredningen av covid-19:

  • Utvis stor varsomhet når det gjelder å beskytte medlemmenes helse og sikkerhet. Vær spesielt oppmerksom på medlemmer hvis helse eller alder setter dem i stor fare.
  • Gi råd til personer som ikke føler seg bra, eller som har blitt bedt om å bli i karantene, eller som viser noen av følgende symptomer, om at de ikke skulle være tilstede på møter: feber, hoste, kortpustethet, hodepine, rennende nese eller sår hals.
  • Følg sosial distansering, håndvask og andre fremgangsmåte som er beskrevet i “Forebyggende tiltak for medlemmene”.
  • Følg myndighetenes bestemmelser på hvert sted med hensyn til offentlige sammenkomster, herunder møtestørrelse, hyppighet og varighet. Vennligst anvend myndighetenes bestemmelser.
  • Vennligst gå sakte tilbake til vanlig praksis, og fortsett å fungere eksternt ved hjelp av teknologi, samtidig som dere begynner møtene med en gradvis tilnærming som beskrevet nedenfor. Prioritering for personlige samlinger skulle gis til møter der ordinanser blir utført, som dåps- og nadverdsmøter.

Meddelelsen til lederne gir ytterligere veiledning om sosial distansering, hva som bør gjøres når flere medlemmer av Kirken ønsker å være tilstede på et møte, hvordan man kan håndtere flere forsamlinger i et møtehus, passende sanitærprosedyrer, trygg forrettelse av nadverden og mer. 

I påvente av ytterligere instruksjoner, oppfordres medlemmene til fortsatt å nyte den hjemme-sentrerte sabbatsopplevelsen.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.