Emne

Det aronske prestedømme

Det lavere av de to nivåene eller ordenene av prestedømmet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det aronske prestedømme blir overdratt til trofaste mannlige medlemmer av Kirken fra og med 12 års alder, og hver mann blir ordinert individuelt ved håndspåleggelse. De som er ordinert på denne måten, sies å “bære” prestedømmet. De fleste siste-dagers-hellige menn og gutter er prestedømsbærere.

Det er tre nivåer, eller embeder, i Det aronske prestedømme: diakon, lærer og prest. Vanligvis er diakoner i alderen 12 til 14, lærere i alderen 14 til 16 og prester i alderen 16 til 18. Menn som slutter seg til Kirken etter fylte 18 år, trenger ikke å gå gjennom hvert trinn, og begynner som regel som prester.

De som har Det aronske prestedømme, forbereder og deler ut nadverden til Kirkens medlemmer under søndagens møter, hjelper til med å besøke medlemmene i deres hjem, samler inn bidrag til de fattige og utfører andre former for tjeneste. Navnet på Det aronske prestedømme kommer fra Aron, broren til Moses i Det gamle testamente.

Se også: Det melkisedekske prestedømme, Prestedømmet

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.