Emne

Deseret Industries

Deseret Industries er et ideelt foretak som eies og drives av Kirken i den hensikt å gi sysselsetting og hjelp til økonomisk rehabilitering av vanskeligstilte personer.

Se også En ny sjanse til en fremtid gjennom Deseret Industries

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.