Emne

Dåp for de døde

Læren om dåp for de døde er nevnt i Det nye testamente (se 1 Korinterbrev 15:29), men grunnlaget for læren kommer fra åpenbaring i nyere tid gjennom Joseph Smith. Ved å stå som stedfortreder for en som er død – ofte en av hans eller hennes egne forfedre – kan et medlem av Kirken bli døpt på vegne av den avdøde personen. I siste-dagers-hellig tro beholder en person som er død, retten til å foreta valg i det neste liv, og godtagelse av dåpsritualet åpner veien til fortsatt utvikling. Dåp for de døde utføres bare i templer.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.