Emne

Dåp

Dåp i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige krever full nedsenkning i vann utført av en person som har prestedømsmyndighet til å døpe. Det er på denne måten personer slutter seg til Kirken. De som blir døpt inn i Kirken, blir renset for sine tidligere synder og satt under pakt om å etterleve evangeliets prinsipper.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.