Emne

Brigham Young

Brigham Young blir noen ganger kalt for den amerikanske Moses eller den store kolonisator. Han kom fra rekkene av tidlige ledere i Kirken og ledet tusener av religiøse flyktninger over USAs usiviliserte vestlige grense. Han førte dem til et ugjestmildt land, vannet og dyrket det og grunnla mange vellykkede bosetninger. Da den første gruppen mormon-pionerer ankom Saltsjødalen i 1847 etter å ha reist over 2000 km over de store slettene, så Brigham Young ut over det som da var en ufruktbar, tørr ørken og erklærte: “Dette er det rette stedet.”

Brigham Young ble født 1. juni 1801, vokste opp i en nybyggerbosetning i Vermont og hadde bare 11 dager med formell skolegang. Han var en dyktig snekker, tømrer, maler og glassmester.

Hans konvertering til Kirken skjedde ikke umiddelbart. I to år undersøkte han oppriktig Mormons bok , og sluttet seg til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige da han ble overbevist om dens sannhet. Han ledet senere Kirken som dens andre president i 30 år.

Brigham Young førte tilsyn med 60 000 til 70 000 pionerer som reiste landveien til Saltsjødalen fra Illinois og andre stoppesteder, for eksempel Iowa og Missouri, han grunnla mellom 350 til 400 bosettinger i Utah, Arizona, California, Idaho, Nevada og Wyoming og etablerte et system for jordfordeling som senere ble ratifisert av Kongressen.

Bare fire dager etter at den første gruppen mormonpionerer ankom den golde Saltsjødalen, satte Brigham Young stokken sin i bakken på nøyaktig det sted hvor Salt Lake tempel nå står og erklærte: “Her skal Herrens tempel stå.”

I 1849 etablerte president Young Det vedvarende emigrasjonsfond for å hjelpe fattige siste-dagers-hellige innvandrere. Fondet hjalp rundt 30 000 innvandrere fra de britiske øyer, Skandinavia, Sveits, Tyskland og Nederland å komme til Amerika – mer enn en tredjedel av det totale antallet siste-dagers-hellige innvandrere fra Europa i denne perioden.

Brigham Young tjenestegjorde også i to perioder som den første territoriale guvernøren i Utah, og som den første leder for indianersaker i Utah-territoriet. I tillegg skrev han kontrakt om og bisto med byggingen av telegraf- og jernbanelinjer, etablerte et bredt spekter av industrier og virksomheter – inkludert USAs første varehus, Zions Cooperative Mercantile Institution – og var en forkjemper for å gi kvinner stemmerett.

Til tross for begrenset formell skolegang personlig var Brigham Young en fremtredende talsmann for utdannelse. Han grunnla de institusjonene som senere skulle bli Brigham Young University i Provo, Utah, og University of Utah i Salt Lake City.

Brigham Young var også kjent for at han praktiserte flergifte. Han giftet seg med minst 20 kvinner, og fikk 57 barn med 16 av dem. Kirken avskaffet senere flergifte, og har ikke tolerert en slik praksis på over 100 år. I dag medfører praktisering av polygami straffen utelukkelse.

Brigham Young døde 29. august 1877, etter sykdom, i sitt hjem i Salt Lake City. Han ble 76 år gammel.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.