Emne

Biskop

En biskop er leder av en lokal menighet med mange av de samme oppgavene som en pastor, prest eller rabbi. I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er denne stillingen ubetalt.

Hver biskop får hjelp av to rådgivere. Sammen fører dette biskopsrådet tilsyn med de åndelige og sosiale behovene til menighetens medlemmer. Biskopen hjelper hvert medlem av menigheten i hans eller hennes anstrengelser for å følge Jesus Kristus. I tillegg til å ta hånd om åndelige saker, hjelper en biskop medlemmer som sliter økonomisk eller på andre måter, til å bli selvhjulpne gjennom velferdshjelp. En biskop har også ansvar for praktiske forhold som opptegnelser, rapporter, økonomi og møtehuset hvor medlemmene møtes.

Biskoper virker vanligvis i ca fem år. Biskoper rapporterer til stavspresidenter, og disse lokale lederne har en betydelig grad av lokal selvråderett til å ta beslutninger som angår medlemmene i sine menigheter og staver.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.