Emne

Besøkssentre

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige driver besøkssentre over hele verden for å forklare Kirkens tro for allmennheten. Disse besøkssentrene som har gratis adgang, er vanligvis plassert i nærheten av et tempel eller et historisk sted.

Hvert besøkssenter er unikt, men alle viser siste-dagers-helliges engasjement for å følge Jesus Kristus. Andre temaer er livets hensikt og viktigheten av familier. Disse overbevisningene formidles gjennom utstillinger, audiovisuelle presentasjoner og interaktive kiosker. Det er også misjonærer ved hvert senter som kan svare på spørsmål. Besøkende kan bruke så mye eller så lite tid som de ønsker i senteret.

Her er en liste over Kirkens besøkssentre. Klikk på koblingen for å få mer informasjon, inkludert veibeskrivelse, åpningstider og kontaktopplysninger.

Cumorah-høyden besøkssenter (Palmyra, New York)

Laie Hawaii tempel besøkssenter

Idaho Falls tempel besøkssenter

Independence Missouri, besøkssenter

Historiske Kirtland, Ohio, besøkssenter

London tempel besøkssenter

Los Angeles tempel besøkssenter

Mesa Arizona tempel besøkssenter

Mexico City tempel besøkssenter

Nauvoo, Illinois, besøkssenter

New Zealand tempel besøkssenter

Oakland California tempel besøkssenter

Park City, Utah, stamtresenter

Salt Lake City Temple Square nordre besøkssenter

Salt Lake City Temple Square søndre besøkssenter

St. George Utah tempel besøkssenter

Washington D.C. tempel besøkssenter

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.