Emne

Bibelen

Bibelen er en av de grunnleggende bøker med hellig skrift som brukes i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Den brukes sammen med andre skrifter, blant annet Mormons bok.

Se også:

Ærbødighet for Bibelen

Fra 1611 til 2011 har kong Jakobs versjon av Bibelen velsignet mange

“Miraklet Den hellige bibel”, eldste M. Russell Ballards konferansetale april 2007

“Vitner i Skriftene”, eldste Russell M. Nelsons konferansetale oktober 2007

Mormoners kunnskap om Bibelen og kristendommen tydelig i landsomfattende spørreundersøkelse i USA

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.