Emne

Besøkende lærerinne

En besøkende lærerinne er en kvinne som har fått i oppgave å våke over og hjelpe andre medlemmer i sin siste-dagers-hellige menighet eller gren. En kvinne får tildelt to besøkende lærerinner. De kontakter henne minst en gang i måneden og oppmuntrer henne i hennes anstrengelser for å etterleve Jesu Kristi evangelium. I løpet av dette regelmessige besøket gis et budskap for åndelig opplæring som er tilpasset den enkelte kvinnes behov og interesser. Budskapene inspirerer ofte til videre samtaler om evangeliet, og kvinnene lærer sammen.

“Besøkende lærerinner virker på vegne av Frelseren. Våre hender er hans hender, vår kjærlighet er hans kjærlighet, og vår tjeneste er hans tjeneste. Gode besøkende lærerinner kjenner søstrene de besøker. De er glad i dem, tjener dem og hjelper dem å lære evangeliet … De fokuserer på å styrke hjem og liv. Det finnes ikke noe større privilegium enn å våke over og styrke en annen person,” sa Hjelpeforeningens generalpresident, Julie B. Beck.

I tillegg til det åndelige aspektet av deres kallhjelper også besøkende lærerinner til med å dekke kvinnens og hennes families timelige behov. For eksempel kan besøkende lærerinner sørge for måltider etter at et barn er født eller bistå med husrengjøring hvis en kvinne er syk.

De fleste kvinner i Kirken har mulighet til å være besøkende lærerinne. Besøkende lærerinners program koordineres av Hjelpeforeningen, organisasjonen for kvinner i hver siste-dagers-hellig forsamling.

Besøkende lærerinners program kompletteres av hjemmelærer-programmet når det gjelder å ivareta de siste-dagers-helliges behov. Hjemmelærere er to menn som har som oppgave å besøke alle som bor i et hjem. 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.