Emne

Barn i Kirken

Kirken har et omfattende program for å undervise barn. Dette kalles for Primærog ble grunnlagt i 1878. Dets formål er å undervise barna i Jesu Kristi evangelium og hjelpe dem å lære å etterleve dets prinsipper.

Programmet er for alle barn i alderen 3 til 11 og holdes i to timer hver søndag mens foreldrene deltar i sine ukentlige møter. Per i dag er det over en million barn som deltar i Primær over hele verden.

Primær er delt inn i to deler – “samlingsstunden” og undervisning i forskjellige klasser. Samlingsstunden gir barn anledning til å delta i aktiviteter og lære og synge sanger som lærer dem prinsipper i evangeliet.

Barn deltar også i regelmessige “aktivitetsdager”, som gir dem muligheter til å samhandle med hverandre og ha sunn moro i fysiske, kreative, kulturelle og tjenesteaktiviteter. Aktivitetsdager gir barn mulighet til å omsette i handling prinsippene de har lært i løpet av Primær på søndagene og i sitt hjem.

Barn i alderen 8 til 11 setter seg personlige mål i veiledningsheftene Tro på Gud som en hjelp til å etterleve evangeliets prinsipper, utvikle vitnesbyrd og bygge vennskap. Dette hjelper dem også å forberede seg til å begynne i programmene Unge menn og Unge kvinner når de blir 12 år gamle.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.