Emne

Barmhjertighetsdrap og forlengelse av liv

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige betrakter et menneskes liv som hellig, og er derfor imot barmhjertighetsdrap. Barmhjertighetsdrap er definert som med overlegg å ta en persons liv når vedkommende lider som følge av en uhelbredelig tilstand eller sykdom. Gjennom en slik bevisst handling, for eksempel ved såkalt assistert selvmord, avsluttes et liv momentant. Å avslutte liv på en slik måte er et brudd på Guds bud.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige mener derimot ikke at det å la en person dø av naturlige årsaker ved å avslutte kunstig livsforlengende behandling, som tilfellet er ved langvarig sykdom, kommer inn under definisjonen på barmhjertighetsdrap. Når døden blir uunngåelig på grunn av en slik sykdom eller ulykke, skulle den betraktes som en velsignelse og en formålstjenlig del av vår evige eksistens. Medlemmene skulle ikke føle seg forpliktet til å forlenge jordelivet utover rimelighetens grenser. Slike vurderinger gjøres best av familiemedlemmene når de har fått et fornuftig og kompetent medisinsk råd og søkt guddommelig veiledning gjennom faste og bønn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.