Newsroom
Pressemelding

Arendal gren 150 år

Arendal gren fyller 150 år i november 2014.

Måten det skjedde på er beskrevet av historikeren Andrew Jensen i opptegnelsen «History of the Arendal Branch» på denne måten: "Den lille byen Arendal ble besøkt av siste-dagers hellige eldster så tidlig som i 1852 og en rekke konvertitter ble vunnet i tidlige år. Disse ble derimot en del av Kristiansand gren som ble organisert i 1856, men siden de hellige i Kristiansand ble redusert i antall på grunn av emigrasjon og frafall, ble det ansett som klokt å nedlegge Kristiansand gren, noe som ble gjort på et møte holdt i Østerrisør den 20. november 1864, og ved samme anledning ble en ny gren organisert i den sydlige del av Norge med hovedkvarter i Arendal, kalt Arendal gren. Den skulle inkludere alle byene og tilstøtende landdistrikter som lå langs Norges sør eller sør-vestlige kystlinje".

Den 20. november 1864 ble altså Arendal gren opprettet, med den 43 år gamle mureren Even Aanonsen som leder eller grenspresident. Grenen hadde ved organiseringen 23 døpte medlemmer, hvorav frem var eldster, en var prest og en var lærer disse medlemmene var blitt overført til Arendal fra andre distrikter eller grener, spesielt fra Kristiansand gren.
 
Mange har hatt et ønske om å vite hva som har skjedd med grenen og dens medlemmer i løpet av de 150 årene som har gått. Allerede ved 125-års jubileet i 1989 ble det lagt planer og jobbet for å få ferdig en «grenshistorie». Det skjedde aldri, men det ble laget en film som vi fremdeles har. Han som sto bak kameraet var Oddvar Stulen, mens Harald Thommesen, med dyp og fyldig stemme, ledet oss rundt fra sted til sted hvor viktige ting hadde skjedd. Vi fikk se Risør og stedet hvor Svend Larsen en gang hadde bodd. Han var den første personen som ble medlem av Kirken mens han var bosatt i Norge. Vi fikk se «Dauerholla» hvor en tidlig misjonær ble kastet på sjøen, og ikke minst veldig mange av de stedene som grenen hadde holdt til gjennom sin til da 125 års historie. Filmen ble ikke noe teknisk mesterverk, for på den tiden var det smått med muligheter for å redigere noe særlig i etterkant, men likevel ble den en historisk skatt. Selv i dag er det veldig moro å se på de gamle opptakene, og det har vi tenkt å gjøre i forbindelse med jubileumsfeiringen.

Men drømmen om en «grenshistorie» var langt i fra død. Jeg fortsatte å samle inn opplysninger, og for et par år siden begynte arbeidet med å sette dem sammen til en bok. De eldste bildene er fra tiden da grenen ble organisert, slik som omslagsbildet, mens nyere bilder er gjengitt i farger. Bildet øverst på siden viser en del av forsiden. Det ble en bok på 264 sider i størrelsen 17,7 x 25,5 cm, rikt illustrert med 185 bilder.

Boken "Mormonene i Arendal 1864 - 2014: Arendal gren 150 år" er tilgjengelig på amazon.com for de som ønsker å lære mer om mormonenes lange historie i Arendal.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.