Newsroom
Pressemelding

Vatikanet leder verdensomspennende møte for trosledere for å drøfte ekteskap

President Henry B. Eyring blant religiøse ledere som skal tale på møtet

Pave Francis vil åpne møtet, som Vatikanet kaller et “kollokvium”. Den akademiske forsamlingen vil inneholde presentasjoner og “vitnesbyrd” fra religiøse toppledere og forskere. President Henry B. Eyring i Det første presidentskap vil representere Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og tale til forsamlingen 18. november. Han vil bli ledsaget av eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum og biskop Gérald Caussé i Det presiderende biskopsråd.

Sammenkomsten vil også vise seks helt nye kortfilmer om menn og kvinner og ekteskap over hele verden. Hver film inneholder en rekke opplysende intervjuer med unge og gamle, enslige og gifte, kvinner og menn, religiøse og ikke-religiøse fra mange kulturer, kontinenter og religioner. Emnene spenner fra skjønnheten i foreningen mellom mann og kvinne til tap av tillit til ekteskapets holdbarhet og de kulturelle og økonomiske konsekvensene når ekteskapet forsvinner.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige uttalte i dag følgende med hensyn til sin deltakelse i kollokviet i Vatikanstaten:

“I denne tid med raskt synkende moralnormer og utfordringene mot tradisjonelle familiestrukturer og forhold over hele verden, er vi glad for å stå sammen med den katolske kirken, andre kristne kirkesamfunn og andre verdensreligioner om å fastholde og tale tydelig om hvor hellig ekteskap mellom en mann og en kvinne er.”

Du kan finne mer informasjon om kollokviet på www.humanum.it

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil gi ytterligere informasjon om sin deltakelse i kollokviet på MormonNewsroom.org.

 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.