Pressemelding

Ana Maria Bonny Hernandez er kalt til å representere Kirken i FN.

Søster Ana Bonny er det første europeiske medlemmet som er kalt til å representere Kirken til NGOs komité for kvinners status, i Genève

Søster Ana Maria Bonny Hernandez har nylig blitt kalt som Kirkens nye representant til komiteen for kvinners status, i Genève i Sveits. Ana Bonny, som kommer fra Spania, er det første europeiske medlemmet av Kirken som har dette oppdraget, og hun erstatter søster Carol McConkie, som virket i denne stillingen i mange år. Søster Ana Bonny vil begynne å arbeide med denne nye ansvarsoppgaven umiddelbart.

Søster McConkie, som nå blir avløst, sa at “som representant for Kirkens veldedighetstjeneste, som nestleder for NGOs komité for kvinners status i Genève, frydet jeg meg over foreningen av bemerkelsesverdige kvinner som representerer en rekke ikke-statlige organisasjoner, og som forsvarer kvinners og jenters fysiske, sosiale, følelsesmessige og åndelige velbefinnende og fremgang.”

Komiteen for kvinners status fremmer likestilling mellom kjønnene og kvinners og jenters rettigheter over hele verden. NGOs komité for CSW i Genève, består av representanter fra omkring 40 FN-godkjente, ikke-statlige organisasjoner (NGO er [frivillige organisasjoner]) som har rådgivende status i FNs økonomiske og sosiale råd. Kirken er en av disse organisasjonene, gjennom Latter-day Saints Charities.

Ana Bonny ble født i Madrid i Spania. Hennes foreldre var pionerer i Kirken der, etter å ha sluttet seg til den i 1976. Hennes mor lærte både Ana og hennes søster Silvia, alltid å tjene Herren til tross for alle livets vanskeligheter. “Vi ble meget velsignet med å ha Jesu Kristi evangelium fra ung alder av,” forteller hun. Familien flyttet til Genève i Sveits sommeren 1982.

Ana Bonny giftet seg med sin mann Martin Bonny, som er fra Buenos Aires i Argentina, i 1997. De har fire barn, tre gutter og en jente. Deres sønn Luis har allerede gått bort. Mens hun tenker over hva dette betydde for henne og hennes familie, sier hun: “Det var en svært spesiell opplevelse som gjorde oss i stand til å føle dyp kjærlighet fra vår himmelske Fader, lære og føle hvordan sløret, som skiller dette jordiske riket fra himmelen, ble tynnere, noe som etterlot uutslettelige følelser for all evighet.” Deres eldste sønn Adam er gift, mens de to andre barna, Beatriz og David, fortsatt bor hjemme.

Dette spesielle oppdraget kom som en total overraskelse for familien. “Jeg er svært takknemlig for å føle vår Frelser Jesu Kristi kjærlighet og for å kunne tjene ham, med all min kjærlighet og av hele mitt hjerte,” tenker hun. Og hun føler at hennes liv har forberedt henne til å forstå det nye ansvaret bedre. “Min rolle som hustru og mor har vært, er og vil alltid være det som vil lære meg mest om den fullkomne og dype kjærlighet vår himmelske Fader har til hvert av sine barn,” avslutter hun.

Ryan Koch, som leder FNs engasjement på vegne av Kirken, forklarer betydningen av arbeidet søster Ana Bonny vil engasjere seg i. “Som verdensomspennende organisasjoner har FN og Kirken stor nytte av å ha en mengde røster fra hele verden. Søster Ana Bonny har den perfekte kombinasjonen av tro, kunnskap om evangeliet og samfunnsengasjement, for å knytte bånd og bygge nettverk på vegne av Kirken, og heve kvinners og jenters rolle over hele verden.”

Når hun reflekterer over ansvaret hun nå har, bekrefter søster Ana Bonny at det å søke etter den guddommelige verdien til hvert menneske på jorden og spesielt hans spesielle døtre, er et usedvanlig og dyptgripende åndelig eventyr. “Mitt ønske er å kunne støtte alle kvinner i denne verden og bidra med all min kjærlighet til hver enkelts velbefinnende.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.