rome-italy-temple-rendering-aerial.jpg
Pressemelding

Allmenheten inviteres til omvisning i Roma Italia tempel

Åpent hus og innvielsesdatoer er kunngjort

ROMA – Allmennheten inviteres til omvisninger i det første templet tilhørende Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Italia. Kirkens ledere kunngjorde at Roma Italia tempel vil være åpent for allmenheten med gratis entré, fra mandag 28. januar 2019 til lørdag 16. februar 2019, med unntak av søndager.

Publikum kan reservere plass noen uker før åpent hus på templeopenhouse.lds.org. Templets beliggenhet er i nordøstre del av Roma i nærheten av Grande Raccordo Anulare, og vil bli formelt innviet på søndag 10. mars 2019 til og med lørdag 17. mars 2019.

President Russell M. Nelson, leder for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, sa, “De hellige ordinanser utført i dette hellige tempel vil forene familier for evigheten. Gud elsker alle sine barn like mye og har forberedt en vei for at de kan være knyttet sammen i kjærlighet, generasjon til generasjon. Vi er henrykt over å kunne innvie et tempel i denne byen som gjennom alle tider har hatt stor historisk betydning.”

Da planene for Roma Italia tempel ble kunngjort i oktober 2008, ble nyheten møtt med ærefrykt og takknemlighet av Kirkens medlemmer i Italia og tusener av andre over hele verden. I likhet med andre kristne verdsetter mormonene Roma som et av verdens mest historiske steder, en by nevnt i Bibelen hvor oldtidens apostler Peter og Paulus forkynte Jesu Kristi evangelium.

Oppføring av den tre etasjer høye og vel 3 700 kvadratmeter store bygningen begynte 23. oktober 2010, da Kirkens president Thomas S. Monson, sammen med andre av Kirkens ledere lokalt og ledere i lokalsamfunnet, deltok i .den tradisjonelle spadestikkseremonien.

Roma Italia tempel er en del av et religiøst og kulturelt senter på over 6 hektar som vil omfatte et multifunksjonelt møtehus, et besøkssenter, et familiehistorisk senter og et gjestehjem. Templets utside er av granitt og har dekorative vindusglass. Interiøret er av de fineste materialer og utførelse: Marmor, treverk, og dekormaling.

Templet vil betjene over 23 000 medlemmer av Kirken som bor i Italia og nabolandene. For øyeblikket er det 159 templer i drift over hele verden, deriblant 12 i Europa.

Mormontempler er forskjellig fra kirkebygninger hvor medlemmene møtes til gudstjeneste på søndager. Et tempel regnes som “Herrens hus”, hvor Jesu Kristi læresetninger blir bekreftet ved ekteskap, dåp og andre seremonier som forener familier for evigheten.

For mer informasjon om hensikten med og betydningen av templer for Siste Dagers Hellige, se www.mormonnewsroom.org/topic/temples.

For mer informasjon om Roma Italia tempel, gå til http://www.media-mormoni.it/articolo/tempio-di-roma.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.