Emne

Abort

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er av den oppfatning at et menneskes liv er hellig. Derfor er Kirken imot selvbestemt abort som utføres kun av personlige eller sosiale grunner, og råder sine medlemmer til ikke å gjennomgå, utføre, oppmuntre til, betale for eller legge til rette for slike aborter.

Kirken åpner for visse unntak for sine medlemmer når:

  • Graviditeten skyldes voldtekt eller incest.
  • En kompetent lege fastslår at morens liv eller helse er i alvorlig fare.
  • En kompetent lege avgjør at fosteret har alvorlige defekter som vil medføre at det ikke vil overleve fødselen.

Kirken lærer sine medlemmer at selv disse sjeldne unntakene ikke automatisk rettferdiggjør abort. Abort er en ytterst alvorlig sak og skulle bare vurderes når de angjeldende personer har samtalt med sine lokale ledere i Kirken og føler, etter personlig bønn, at deres avgjørelse er riktig.

Kirken har hverken støttet eller gått imot lovforslag eller demonstrasjoner i forbindelse med abort.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.