Emne

Åpenbaring

Tilkjennegivelse av guddommelige sannheter ved kommunikasjon fra Gud på forskjellige måter. De som er trofaste, kan motta åpenbaringer om sine personlige anliggender og om sine oppdrag i Kirken, for eksempel den åpenbaring en biskop får for sin menighet. Åpenbaring for hele Kirken kommer bare fra presidenten (profeten).

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.