Pressemelding

Kirken lanserer juleinitiativet “En Frelser er født”

Video- og Internett-innhold som er utformet for å deles med millioner

Et juleinitiativ som omfatter en video på flere språk og utendørs reklame i New York Citys Times Square, ble lansert av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i dag (søndag 29. november 2015). 2015-initiativet “En Frelser er født” fokuserer på å finne, bli kjent med og følge Jesu Kristi læresetninger. Kirken regner med at initiativet vil nå millioner over hele verden når folk deler Internett-innholdet på sine sosiale kanaler i løpet av desember, da kristne feirer Jesu Kristi fødsel.

“Vi lever i en verden hvor Guds kraft og innflytelse i vårt daglige liv bagatelliseres og avvises, og hvor behovet for en Frelser blir ignorert og til og med latterliggjort,” sa eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum i desember-nummeret av tidsskriftene Liahona og New Era. “For dem som vier seg til vår Herre Jesus Kristus, har det aldri vært større behov for å bekjenne vår tro på vår Frelser, både privat og offentlig.”

Den to minutter lange videoen finnes på julen.mormon.org, så vel som på Gospel Library-appen. Filmen viser barn på forskjellige steder over hele verden, blant annet i Israel, Los Angeles, New York og Utah, som siterer Jesaja (se Jesaja 9:6 og Händels Messias), og gir uttrykk for sin personlige tro på Jesus Kristus.

Nettstedet og videoen finnes på 29 språk: Albansk, armensk, cebuano, kinesisk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, latvisk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, spansk, svensk, tagalog, thai og ukrainsk.

De som går inn på julen.mormon.org, vil kunne dele innhold laget av Lindsey Stirling, David Archuleta, representanter for Studio C og andre som er kjent på sosiale medier. I tillegg inneholder nettstedet en ny animert film med tittelen “Forestill deg en verden uten en Frelser” og en infografikk.

Delbart innhold vil bli lagt ut på de sosiale mediesidene til Mormon.org, herunder Facebook, Twitter, YouTube, Google+ og Instagram. 25 animerte GIF-bilder som kan brukes som en nedtelling til jul, vil være tilgjengelig for deling på sosiale medier. De som deler Internett-innhold, oppfordres til å bruke emneknaggen #EnFrelserErFødt.

I New York City vil besøkende til Times Square se reklameplakater og videotavler med julebudskap på fremtredende steder, så vel som på toppen av 400 drosjer som kjører rundt i byen. Kirken vil også fremme juleinitiativet på YouTube i Argentina, Brasil og Mexico 10. desember.

Allmennheten kan se reklameplakater i Salt Lake City og St. George, Utah; Idaho Falls, Idaho; Los Angeles, California og Mexico City.

Kirkens besøkssentre i USA, Mexico City og Hyde Park i London, samt ved London tempel og Hamilton New Zealand tempel, har “En frelser er født”-utstillinger hvor besøkende kan se videoen i julen.

Det månedslange juleinitiativet organiseres av Kirkens misjonæravdeling. Misjonærer deler ut “utdelingskort” på 29 språk. Kirkens ledere håper initiativet vil gi heltidsmisjonærene mange undervisningsanledninger.

“Denne julen vil vi alle få mange muligheter til å erklære vår tro på Ham overfor venner og naboer, medarbeidere og tilfeldig bekjente,” tilføyde eldste Oaks. “Jeg håper vi vil benytte disse mulighetene til å uttrykke vår kjærlighet til Ham, til å bære vårt vitnesbyrd om hans guddommelige misjon, og til å fornye vår beslutning om å tjene ham.”

Det nye initiativet bygger på Kirkens tidligere jule- og påskekampanjer, som har nådd millioner av mennesker over hele verden. Kirken lanserte sitt første påskeinitiativ i 2014 med en ukelang kampanje med tittelen “På grunn av Ham”. I desember 2014 omfattet det månedslange juleinitiativet “Han er gaven”, en film som fikk ca. 34 millioner visninger. Videoen for påskeinitiativet i 2015, “Fordi han lever”, ble vist nesten 30 millioner ganger.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.