Pressemelding

Kirken samarbeider med myndigheter og andre sterke partnere for å hjelpe flyktninger som kommer til Europa

Apostel viser støtte under besøk til Europa

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige viderefører sitt langvarige samarbeid med internasjonale hjelpeorganisasjoner for å dekke de tvingende behovene til flyktninger som kommer til Europa. Støtten er underveis for å sørge for mat, husly, klær og medisinsk utstyr.

Kirken følger Jesu Kristi formaning om å hjelpe andre i nød. Jesus Kristus lærte sine tilhengere å ta inn fremmede og ha omsorg for hverandre (Matteus 25:35-36). Under et besøk nylig, viste eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum, det nest høyeste ledende organ i Kirken, sin støtte til dette arbeidet, og fikk se situasjonen for flyktninger i Europa på nært hold. “Omfanget av denne menneskestrømmen er noe man må se for å tro det,” sa eldste Ballard. “Jeg har sett våre medlemmer samarbeide med nye venner fra alle trosretninger og nasjonaliteter for å lindre lidelsen til dem som er blitt fordrevet fra sitt hjem og land. Jeg er så takknemlig for alle involvertes hengivne tjeneste for å bringe nødhjelp til dem som trenger det mest.”

Kirken samarbeider blant annet med UNICEF, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Malteserhjelpen Tyskland, krisesenteret i Makedonia, den katolske hjelpeorganisasjonen, Medici per i Diritti Umani (MEDU) og International Medical Corps. “Det er en glede å samarbeide med slike medfølende og erfarne partnere,” sa eldste Patrick Kearon, president for Kirkens Europa-område. “Vi har sett hva de gjør, og er overbevist om at vår felles innsats vil gjøre en forskjell for dem som flykter fra krig og elendighet.”

Eldste Ballard besøkte to flyktningmottak i midten av november. I Berlin møtte han representanter for Malteserhjelpen Tyskland, som Kirken donert hygieneartikler og fire paller med leker til. Disse gikk til barn som måtte flykte fra sitt hjem på grunn av borgerkrig og andre vanskeligheter. Han hadde med seg eldste Craig C. Christensen i De syttis presidentskap og hans hustru Debbie, og eldste Patrick Kearon, president for Kirkens Europa-område, og hans hustru Jennifer. Disse høytstående lederne fikk anledning til å snakke med flyktningfamilier og høre om deres håp og utfordringer.

Med hjelp fra Kirken, hjelper UNHCR flyktninger ved å gi informasjon om deres rettigheter og sørge for mat, vann, ly og medisinsk behandling. Prosjektet som støttes av Kirken, vil fokusere på Hellas og Balkan. Eldste Ballard og eldste Kearon besøkte et mottak på en av de greske øyene, der flyktningene først kommer til Europa, for å få vite flere detaljer og uttrykke sin takknemlighet for den tjeneste som blir utført for de trengende.

Kirken støtter også et prosjekt i regi av FNs barnefond (UNICEF) for å hjelpe 225 000 barn fra flyktningfamilier i Italia – 90 000 de neste seks månedene. Barn får klær, tepper og leker. Kosttilskudd vil være tilgjengelig for yngre barn og deres foreldre. UNICEF skaper barnevennlige rom i flyktningmottak for å gi barna et miljø som vil hjelpe dem å takle traumer og nød.

Flyktningbarn i overføringsområdet mellom Hellas og Slovenia vil få vinterluer som beskytter dem mot kulden.  

Den katolske hjelpeorganisasjonen har vært en betrodd partner av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i mange år. I Serbia og Makedonia vil begge organisasjonene samarbeide om å sørge for mat, nødforsyninger og psykologisk rådgivning til flyktninger og deres familier. Kirken støtter også Caritas, som hjelper flyktninger i Aten.

MEDU (leger for menneskerettigheter) er en ideell organisasjon med base i Italia. Kirken har finansiert en mobil klinikk for et MEDU-initiativ. Denne bilen vil levere medisin og medisinsk utstyr, men også mat og kjøkkenutstyr til flyktninger som for tiden oppholder seg i Italia. Den vil også ha en åpen klinikk for å hjelpe til med medisinsk og psykologisk behandling. MEDU ble grunnlagt av en gruppe leger, jordmødre og andre frivillige.

International Medical Corps gir primære helse- og psykologtjenester til flyktninger på forskjellige greske øyer, heriblant Samos og Kos. Med økonomisk hjelp fra Kirken vil denne hjelpeorganisasjonen utføre medisinsk og psykologisk behandling, og henvise dem som trenger det, til lokale sykehus for videre behandling.

Kirken har hjulpet flyktninger i Midtøsten i mer enn ti år, og har sørget for hundretusener av tepper, klær, medisinske nødforsyninger, mat og andre ressurser til flyktninger i Jordan, Libanon, Tyrkia og Syria. I slutten av september ble det bekjentgjort at mormoner i Europa, med støtte fra Kirkens hovedkvarter i USA, vil trappe opp sin hjelp til flyktninger som kommer til Europa.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.