Pressemelding

Kirken lanserer initiativet “Følg Ham” for å nå flere på Internett

Verdensomspennende påskeinitiativ på tredje året

Et verdensomspennende initiativ som fokuserer på Jesus Kristus, forventes å nå millioner av mennesker over hele verden denne påsken. “Følg ham”-kampanjen som ble lansert av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige søndag 13. mars, omfatter sosiale medier, utstillinger i utvalgte besøkssentre, medlems- og misjonærverktøy og betalte Internett-annonser på nettsteder.

Initiativet begynner i påsken, men Kirkens ledere planlegger å dele budskapene om Kristus gjennom hele året. Mormonene tror at fordi Frelseren lever, har vi alle tilgang til håp, glede, fred, omvendelse og evig liv hvis vi bare følger hans oppfordring: “Kom så og følg meg” (Lukas 18:22).

“Det er basert på Halleluja-refrenget i Händels Messias, som i utgangspunktet ble laget til påsken, selv om vi bruker det mye i julen,” sier eldste Brent H. Nielson i De sytti og administrerende direktør i Misjonæravdelingen, som arrangerer initiativet.

En ny to-minutters video filmet i Israel, Los Angeles og New York, vil bli lagt ut på nettet på FollowHim.mormon.org og i Gospel Library-appen. Videoen viser unge voksne fra hele verden.

“Påskeinitiativet ble filmet med tusenårsgenerasjonen, og de som ser den, vil virkelig elske den. Det er en flott video,” sier eldste Nielson. “De som ser den, vil se at ‘halleluja’ betyr at vi elsker Frelseren, vi tilber ham, og det er en del av denne feiringen vi prøver å vise.”

Kirken har også produsert en annen animert video som omhandler hvordan Jesu Kristi forsoning og hans oppstandelse hjelper folk å forholde seg til døden, skyldfølelse, smerte og andre byrder i hverdagen. For å laste ned disse videoene og utdelingskort, kan du gå til mormon.org/download.

Utstillinger kan ses i Kirkens engelskspråklige besøkssentre over hele verden. Besøkssenteret ved Mexico City tempel vil ha en utstilling på spansk.

Nettstedet og videoene vil være tilgjengelig på 29 språk: Albansk, armensk, cebuano, kinesisk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, latvisk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, spansk, svensk, tagalog, thai og ukrainsk.

Elder Nielson sier at “Følg Ham”-initiativet har til hensikt å gi ressurser til mormoner og personer fra andre trossamfunn som de kan dele på sosiale medier for å spre budskapet om Jesus Kristus.

Det delbare innholdet blir lagt ut på de sosiale mediesidene til mormon.org, herunder Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest og Instagram. Annonsering på hjemmesiden til YouTube vil finne sted 1. påskedag, 27. mars, i Argentina og Mexico. De som deler Internett-innhold, oppfordres til å bruke emneknaggen #Halleluja.

I tillegg vil et virtuelt “Halleluja”-kor med Mormon Tabernacle Choir bli lansert på nettstedet 13. mars. Det har innslag av de enkelte videoene som er lastet opp til YouTube av over 2000 mennesker i alle aldre som vil slutte seg til Mormon Tabernacle Choir for å danne et massivt virtuelt “Halleluja”-kor. Samarbeidet med koret sammenfaller med utgivelsen av dets nyeste innspilling av Georg Friedrich Händels “Messias”.

Misjonæravdelingen har arrangert jule- og påskeinitiativer de siste tre årene for å nå et bredere publikum med Kirkens budskap om at Jesus Kristus lever. Kirkens ledere håper det siste medieinitiativet “Følg Ham” vil bli like vellykket som tidligere jule- og påskeinitiativer, som fokuserte på Jesu Kristi fødsel og oppstandelse.

I desember nådde juleinitiativet “En Frelser er født” millioner av mennesker over hele verden. Videoen ble vist mer enn 50 millioner ganger.

Kirken lanserte sitt første påskeinitiativ i 2014, med en ukelang kampanje med tittelen “På grunn av Ham”. I desember 2014 omfattet det månedslange juleinitiativet “Han er gaven”, en film som ble vist ca. 34 millioner ganger. Videoen for påskeinitiativet i 2015, “Fordi han lever”, ble vist nesten 30 millioner ganger.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.