Pressemelding

Uttalelse fra Kirken om brudd på retningslinjer for stedfortredende dåp

Kirken holder sitt ord og står helt fast på sitt løfte om å ikke motta navn på holocaust-ofre til stedfortredende dåp.

Det skal en god del bedrageri og manipulering til for å få en ureglementert innsendelse gjennom de sikkerhetstiltakene vi har iverksatt.

Selv om intet system er hundre prosent sikkert med hensyn til å hindre den håndfull personer som er fast bestemt på å forfalske innsendinger, er vi fast bestemt på å treffe tiltak mot individuelle misbrukere ved å sperre innsenderens brukertilgang. Vi vil også vurdere om det er på sin plass å gjennomføre disiplinære tiltak innenfor Kirken.

Det er trist når noen bevisst bryter Kirkens retningslinjer og når noe som skulle forstås som en offergave gitt i kjærlighet og respekt, blir en kilde til strid.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.