Pressemelding

Utmerkelse for arbeid for familieverdier overrakt i parlamentet

Prisen ble mottatt av Rt Hon John Battle MP, som var tidligere statsminister Tony Blairs spesielle utsending til alle trossamfunn I Storbritannia. Prisen tildeles «samfunnsborgere som har oppnådd bemerkelsesverdige resultater til støtte for familien». Terry Rooney MP var vert ved arrangementet, der også medlemmer av den lovgivende forsamling, ledende akademikere og opinionsledere med profesjonell interesse for familiespørsmål var til stede. «Vi berømmer enhver av dere for det arbeid dere nedlegger,» sa eldste Stephen Kerr, områdesytti i Kirken, som talte under den spesielle lunsjen i parlamentet. Han tilføyde: «Den institusjon som vil redde vårt oppløste samfunn, er ikke Parlamentet, det er hjemmet.» Eldste Kerr siterte Kirkens tidligere president Harold B. Lee, og sa: «”Det viktigste arbeid du noen gang kommer til å utføre, er det du utfører innenfor veggene i ditt eget hjem” — det er derfor vi vil fortsette å arbeide for familieverdier.» Rooney beskriver John Battle MP som «en forkjemper for familier under stress». Gjennom hele sitt politiske liv har Battle brukt sin innflytelse til å kjempe for velferd, fattigdom og familiesaker og har på beste måte forsøkt å balansere sin tid mellom familie og arbeid — først og fremst være en god ektemann og far. «Stabile mennesker gir stabile forhold,» understreket Battle. «Vi bevarer stabiliteten ved at våre omgivelser støtter oss. Takk til Kirken og takk til deg, Terry [Rooney]. Det har vært en meget, meget spesiell anledning her i demokratiets hus.» Battle er et hengivent medlem av Den romersk-katolske kirke, og han og hans hustru Mary har en sønn og to døtre. Han er medlem av parlamentets internasjonale utviklingskomité. Jill Kirby, leder for Senter for politiske studier, en av Storbritannias mest kjente samfunnspolitiske idébanker, ble også hedret. «Jeg finner stor støtte i det arbeid deres kirke gjør for å formidle de verdier vi betrakter som viktige,» sa hun etter å ha mottatt prisen. «Det er ennå mye som må gjøres for å forbedre arbeidet for familiens kår i Storbritannia.» Kirby var grunnlegger av og styreformann i foreningen Full-Time Mothers (mødre på heltid), som arbeidet iherdig for å fremme betydningen av at mødre skulle kunne velge å være hjemme og ta seg av sine barn, og søkte å oppnå politisk støtte for det. Hun har igangsatt forskning og skrevet en mengde om ekteskapets og familiens viktige betydning. Hennes personlige syn og perspektiv på familien blir ofte konsultert av skyggeregjeringsmedlemmer og av media. Family Values Award for 2009 er den femte som er tildelt i London, og slike tildelinger organiseres av Kirkens informasjonskontor i London. Tidligere mottakere av prisen er Mary Crowley MBE, leder for Parent UK, og Rt Hon Paul Boateng, tidligere finansminister.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.