Pressemelding

Eldste Holland på reise for å lede en unik konferanse i en unik stav

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolvs quorum, t.v., hilser på et medlem av Manama Bahrain stav etter stavskonferansens fellesmøte i Dubai, ett av de mange stavsmøter over en 10-dagers periode.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.