Pressemelding

President Monson overrekker Obama hans familiehistorie

WASHINGTON 20. juli 2009
President Barack Obama fikk overrakt fem store lærinnbundne bøker i dag av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, med detaljer om slektshistorien hans flere generasjoner og mange hundre år tilbake. Overrekkelsen ble gjort av Kirkens president Thomas S. Monson og eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. De ble ledsaget av senatets majoritetsleder Harry Reid fra Nevada, som også er medlem av Kirken. President Monson sa: «President Obamas slektshistorie er full av eksempler på lederskap, offer og tjeneste. Det er med stor glede vi har forsket på slektshistorien hans, og det er en ære å overrekke den til ham i dag.» Eldste Oaks, som fører tilsyn med Kirkens slektshistorieprogram, sa: «Kirken har store ressurser og mye erfaring med genealogisk arbeid, og vi er stolte over å ha forsket frem en så unik og imponerende slektshistorie.» «Jeg takker president Monson og eldste Oaks for at de deler vår religions tradisjon for slektsforskning med presidenten og hans familie,» sa senatets majoritetsleder Harry Reid. «Jeg er også glad for at president Obama og eldste Oaks fikk anledning til å snakke om sin felles lidenskap, jus. Jeg er kjent med presidenten og førstedamens store respekt for familien, så det er en ære for meg at vår kirke kan spille en rolle i å dokumentere deres slektshistorie.» Kirken har også overrakt personlige slektshistorier til andre amerikanske presidenter, bl.a. presidentene George W. Bush og Bill Clinton. Les president Obamas uttalelse om møtet: Beskrivelse President Barack Obama møter (fra venstre) senator Harry Reid, Joshua DuBois, president Thomas S. Monson og eldste Dallin H. Oaks i det ovale kontor.

© Offisielt fotografi fra Det hvite hus: Pete Souza Det hvite hus

Pressesekretærens kontor
______________________________________________________________________________
FOR ØYEBLIKKELIG PUBLISERING 20. juli 2009

Uttalelse fra presidenten etter et møte med senatets majoritetsleder Harry Reid og ledere for Jesu Kristi Kirke Presidenten utstedte følgende uttalelse etter møtet med senatets majoritetsleder Harry Reid og ledere for Jesu Kristi Kirke i Det hvite hus i dag: «Jeg gledet meg over møtet med president Monson og eldste Oaks. Jeg er takknemlig for de slektshistoriske opptegnelsene de ga meg, og jeg ser frem til å lese gjennom dem sammen med døtrene mine. Dette er noe familien vår vil sette stor pris på i årene fremover.» &

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.