Pressemelding

Jesu Kristi Kirke lanserer nyhetsblogg

Pålitelig bakgrunnsinformasjon om aktuelle arrangementer og utviklinger er tilgjengelige for journalister, bloggere og offentligheten på en nyhetsblogg i regi av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Bloggen finnes under nyhetskoblingen på Kirkens internasjonale nettsted på http://mormonnewsroom.org/blog. Språket er engelsk.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.