Pressemelding

Parley P. Pratt "flytter" til Utah

Levningene til Parley P. Pratt flyttes fra Arkansas, hvor han ble myrdet for 151 år siden, til Utah. Les mer

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.