Pressemelding

Inspirerende ord fra President Monson

Inspirerende budskap fra pres. Monson de siste årene. Les artikkelen på Kirkens danske nettsider.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.