Pressemelding

Ny studie gjort på medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Undersøkelsen ble gjort på 1.019 Siste Dagers Helligeogble lansert på Pew Center’s Forum on Religion and Public Life. Undersøkelsen viser bl.a. at:

  • 77% av medlemmene sier de møter i kirken minst en gang i uken
  • 83% av de spurte ber hver dag
  • 98% tror på Jesu Kristi oppstandelse og
  • 97% ser på sin tro som en kristen religion
denne siden

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.