Pressemelding

Å forstå mormonenes lære

Mange misforståelser om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige handler om dens lære. Nyhetsmediene spør i høyere grad om hva som skiller Kirken fra andre trossamfunn, og journalister liker å sammenligne et trossamfunn med et annet.

Kirken ønsker nysgjerrighet velkommen, men utfordringen med å forstå Kirkens lære er ikke utelukkende et spørsmål om å få tilgang til de mange tilgjengelige opplysninger. Det er snarere et spørsmål om hvordan informasjonen tas imot og blir undersøkt.

Hver religions grunnprinsipper forstås best innenfor en bred kontekst, og en grundig analyse er nødvendig for å forstå dem. Nyhetsjournalister som er presset av daglige tidsfrister, finner dette ofte problematisk. Ettersom Kirken fortsetter å vokse overalt i verden og får stadig større oppmerksomhet i mediene, kan noen enkle prinsipper som fremmer en bedre forståelse være til hjelp :

• Ikke alle uttalelser fra en kirkeleder, tidligere eller nåværende, er nødvendigvis en læresetning. En uttalelse av en leder ved en spesiell begivenhet er ofte en personlig om enn en veloverveid mening, men er ikke tiltenkt å være bindende for hele Kirken.

• Siste Dagers Hellige legger stor vekt på å praktisere sintro i hverdagen. De er aktive i lokalsamfunnet og ihumanitære programmer og viser på den måten omsorg for andre mennesker. Som Jesus Kristus erklærte: “Dere skal kjenne dem igjen på deres frukter.”

• De enkelte medlemmer oppfordres tilpå egen hånd å søkeetter å få en åndelig bekreftelse på at Kirkens lære er sann. Dessuten oppfordrer Kirken alle mennesker til ikke utelukkende å gripe an evangeliet på et intellektuelt plan, men lafornuft og tro arbeide sammen.

• De som skriver om eller kommenterer kirkens lære, bør også forstå at visse ord i mormonsk ordforråd har en litt annen betydning og innhold enn de samme ordene har i andre trossamfunn. For eksempel ser Siste Dagers Hellige på uttrykket “født på ny” som en omvendelsesprosess, mens mange andre kristne trossamfunnser på det som noe som skjer i et visst øyeblikk. I blant kan man se på en læresetning som selvmotsigende mens det i virkeligheten er basert på en misforståelse på grunn av ulikheter i terminologien.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.