Pressemelding

Kirken lanserer nyhetsblog

Pålitelig bakgrunnsinformasjon om aktuelle arrangementer og utviklinger er tilgjengelige for journalister, bloggere og offentligheten på en nyhetsblogg i regi av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.Bloggen finnes under nyhetskoblingen på Kirkens internasjonale nettsted på

Pålitelig bakgrunnsinformasjon om aktuelle arrangementer og utviklinger er tilgjengelige for journalister, bloggere og offentligheten på en nyhetsblogg i regi av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.Bloggen finnes under nyhetskoblingen på Kirkens internasjonale nettsted påhttp://mormonnewsroom.org/blog.Språket er engelsk.

.Språket er engelsk.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.