Pressemelding

Historisk besøk til det skotske parlament

Av eldste John Buckles Informasjon og samfunnskontakt i Europa, Solihull, England Statsråder i det skotske Parlament var vertskap for et historisk møte med ledere fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige onsdag 16. september. På møtet, som ble holdt i parlamentsbygningen i Holyrood, tok Brian Adam, parlamentsmedlem og regjeringens sjefsinnpisker, imot eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som besøkte Skottland for første gang. Eldste Jose A. Teixeira i Europas områdepresidentskap, eldste Stephen C. Kerr, områdesytti, og Douglas Yates, sr., Kirkens leder for informasjon og samfunnskontakt i Skottland, var også tilstede. Andre parlamentsmedlemmer som deltok på det to timer lange møtet, var Roseanna Cunningham, miljøminister, Fergus Ewing, samferdselsminister, Murdo Fraser, leder for det konservative parti og Michael McMahon. Eldste Bednar begynte med å uttrykke spesiell interesse for hvordan troende politikere i Skottland klarte å balansere sin religiøse overbevisning opp mot sine offentlige plikter. Han forklarte at formålet med besøket var å styrke forholdet til medlemmer av det skotske parlament, drøfte hvordan Kirkens medlemmer i Skottland bedre kan kommunisere med og tilby støtte til folkevalgte embetsmenn når det gjelder dagens presserende moralspørsmål, og spesielt å rette søkelyset mot Kirkens grunnleggende læresetninger og viktigheten av familien. Roseanna Cunningham sa: «Vi har sett tydelige tegn på at barn utvikler seg mye bedre i den tradisjonelle familien med to foreldre, men slike funn kan feies under teppet i offentlige debatter.» Eldste Bednar sa at Kirkens ledere oppfordrer medlemmene til å benytte seg av sin demokratiske og patriotiske plikt til å si sin mening som borgere, og gjøre sin stemme gjeldende i familiespørsmål som i ytterste konsekvens kan få «enorme ringvirkninger». Brian Adam tilføyde at en meningsmåling i Skottland nylig hadde vist en overvekt på 3 til 1 til fordel for tradisjonelle familieverdier. Idet han snakket om de høye kostnadene som kommer av nedgangen i tradisjonelt familieliv, sa Murdo Fraser: «Forskning har vist at barn som blir oppdratt i hjem med to foreldre, har et langt bedre og mer stabilt miljø. De har det bedre økonomisk, og det er mindre sannsynlig at de kommer i kontakt med alkohol og narkotika. Bevisene er ubestridelige, men likevel lever vi i et samfunn hvor ekteskapet gradvis går av moten og blir irrelevant. Ingen regjerning fra noen politiske partier har egentlig gjort noe med dette.» Han tilføyde at regjerninger isteden uforvarende har vedtatt lover som bidrar til nedbrytningen av familien. «Dette er ganske foruroligende,» sa han. Om viktigheten av personlig ansvar, sa eldste Bednar: «I vår kirke tror vi at vi alle er sønner og døtre av en kjærlig himmelsk Fader. Vi kom til jorden for å få en fysisk kropp og få erfaringer på jorden, med frihet til å handle. Vi er ikke bare gjenstander som blir påvirket. Vi føler at det er vårt ansvar å hjelpe andre å forstå hvem de er, hvorfor de er her og at familien står sentralt i Guds plan for hans barns evige fremtid.» Eldste Bednar roste politikere som uttaler seg med mot og integritet når de står overfor foreslåtte lover som undergraver moralnormer. Eldste Kerr delte ut litt av Kirkens litteratur som brukes til å støtte og styrke familier, herunder en Idébok for familiens hjemmeaften, som oppfordrer hver familie til å sette av mandag kveld hver uke til en spesiell stund som familie. Et alderstilpasset åndelig budskap presenteres, sammen med morsomme aktiviteter og forfriskninger. Eldste Bednar og de andre lederne fra Kirken reiste også til Irland, hvor de deltok på en rekke kirkemøter på slutten av sin rundreise i flere land. Eldste Stephen C. Kerr, Brian Adam MSP (medlem av det skotske parlament), eldste David A. Bednar, eldste Jose A. Teixeira ved en statsrådstol.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.