Pressemelding

Fra cockpit til talerstol


Av Gerry Avant Redaktør i Church News Publisert: Lørdag 26. september 2009 «Fra cockpit til talerstol.» Denne frasen sammenfatter på treffende vis de siste 50 årene av president Dieter F. Uchtdorfs liv. President Dieter F. Uchtdorf forbereder seg til en flytur i en F-16 under et besøk til Utahs Hill Air Force Base i juli. Han sa at flyturen var morsom og imponerende, og en slags avslutning på hans flygerkarriere. Siden han helt fra guttedagene hadde drømt om å fly, begynte han i Luftforsvaret i sitt hjemland Tyskland i 1959. Et halvt århundre senere ser han tilbake på en karriere innen luftfart som begynte med å gjøre seg fortjent til det tyske og det amerikanske luftforsvars ving. Han ble opplært i det amerikanske Luftforsvaret fra 1960-62, hvor han ble best i sitt kull, for så å tjenestegjøre som jagerpilot i det tyske Luftforsvaret i seks år. Da han sluttet i Forsvaret, begynte han som pilot i Lufthansa. Da han pensjonerte seg i 1996, to år etter at han ble kalt til De syttis første quorum, var han assisterende flygesjef og sjefspilot i Lufthansa. Han var også formann i flytrafikkomiteen i det internasjonale lufttransportforbundet. President Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, elsker fortsatt å fly, men hans fokus går lenger enn luftrommet han oppholdt seg i som pilot. Han tenker mer på det som har med himmelen å gjøre. I et intervju med Church News snakket president Uchtdorf om sin jagerflytrening i Big Spring i Texas og ved Luke flybase i Arizona. Han var den eneste siste-dagers-hellige blant ni tyskere som fikk opplæring i det amerikanske Luftforsvaret.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.