Pressemelding

En tro med Kristus i sentrum

I løpet av de siste dagene har kirken mottatt en rekke forespørsler fra media som spør om kirkens tro på Kristus og andre temaer i vår tro. I den forbindelse har kirkens representanter henvist til sider på mormon.org som klart forklarer vår tro på Jesus Kristus som Guds Sønn og menneskehetens Frelser, og til følgende skriftsted fra Mormons Bok: «Vi talerom Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profetererom Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier så våre barnkan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelsefor sine synder.» (2 Nephi 25:26) Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tror på å studere og søke etter å etterleve læresetningene som finnes i Det gamle og Det nye testamentet. Vi tror også at Mormons Bok er et annet testamente om Jesus Kristus. Som verset over klart lærer oss, er Kristus selve senteret i våre studier, i vår tilbedelse og i vår tro, slik våre 14 millioner medlemmer i over 130 land rundt i verden så tydelig viser.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.