Pressemelding

En annen innhøsting, av Eldste Gérald Caussé

Europa har en viktig plass i denne heroiske historien. Det europeiske kontinent var en mark som var klar for innhøsting, der tusenvis av disse pionerene mottok og omfavnet evangeliet før de dro til Amerika, innsamlingsstedet som var utpekt av profeten Joseph Smith. De siste årene har jeg vært velsignet med å få besøke noen av stedene hvor disse første konvertittene kom fra. Jeg stoppet i Preston, England for å tenke på det fredelige vannet i elven Ribble hvor de første dåpshandlingene i Europa fant sted for bare 175 år siden. På kaien i København beundret jeg statuen av Kristina, som med blikket vendt ut mot åpent hav symboliserte håp for tusenvis av skandinaver som utvandret for å dra til Sion. I mange land som mer nylig er åpnet for evangeliet, er det enkleste å kontakte de første konvertittene selv! Mange er fortsatt der, aktive, lykkelige og stolte over sin fortid. De kan beskrive gløden i de tidlige årene, da møtene ble avholdt anonymt i kjellere, kinosaler eller bakrommene på restauranter. Mange vet noe om oppføringen av de første møtehusene eller tallrike reiser til templet i Sveits. I landene i øst vil de lokale pionerene beskrive årene med savn bak jernteppet og miraklet som skjedde da misjonærarbeidet tok til i disse landene etter 1989. Denne historien pågår fortsatt. Den fortsetter å utspille seg for våre øyne. Profetier blir oppfylt. Herren står ved roret, og ingenting kan hindre hans arbeid i å bli gjennomført. I dag, som i går, blir Kirkens vekst ledsaget av handlinger preget av tro og mirakler. I flere år har områdepresidentskapet proklamert en ambisiøs og optimistisk visjon for Kirkens vekst i Europa. Som barn av Europa, har vi sett Kirken etablere seg, vokse og modnes. Vitnesbyrdet om tidligere mirakler styrker vår tro på fremtiden. Vi føler at en ny ånd svever over vårt kontinent. Antall dåp viser vedvarende vekst. Mange flere unge mennesker reiser på misjon. Deltagelsen på møter og turer til templet er stadig økende. En ny rik innhøsting forberedes. For noen år siden talte den gang eldste Gordon B. Hinckley til unge misjonærer i Sverige. Han holdt et glass vann og sa: “Sverige har i mange år vært som dette vannglasset – ikke mye skjedde. På midten av 1800-tallet da de første misjonærene kom til Sverige, ble tusenvis av mennesker medlem av Kirken. Det var en stor og mektig innhøsting. Når dere kommer hjem, vil jeg at dere skal fortelle medlemmene at det vil bli en ny innhøsting, en annen innhøsting i Sverige, som vil bringe tusenvis av svensker inn i Kirken.”1 Den andre innhøstingen er, og vil bli, bredere enn den første. Europa er blitt et veiskille og et samlingssted for folk fra hele verden. Man trenger bare å gå gjennom gatene i våre store byer for å se det. Jesus sa til sine disipler at i de siste dager, skal “dette rikets evangelium ... forkynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle nasjoner”.2 Denne profetien blir oppfylt når nye land blir åpnet for misjonærene, men også når tusener på vårt kontinent som har kommet fra alle verdens nasjoner, omvender seg til evangeliet. Etter hvert som disse menneskene med ulike språk og fra ulike kulturer blir ønsket velkommen inn i Kirken, velsigner de våre menigheter og grener. Medlemmene i Europa i dag har en historisk rolle å spille i denne andre innhøsting, akkurat som de gjorde i de tidlige årene av gjenopprettelsen. Jeg ber om at vi alle vil bli motivert av denne strålende visjon, og at vi sammen vil arbeide for å oppfylle den. 1 Ensign, juli 2000
2 Matteus 24:14

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.