Pressemelding

Britiske mormoner feirer 175 år

Lørdag 7. juli møttes mer enn 1000 siste-dagers-hellige fra hele Storbritannia, sammen med sine gjester, i Avenham Park i Preston i Lancashire for å markere den historiske anledningen. Kveldskonserten omfattet korarrangementer av tradisjonelle kristne salmer, forsamlingssang og opplesninger fra dagbøkene til 1800-tallets mormonmisjonærer. I 1837 satte syv misjonærer fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige seil mot Storbritannia, hvor de la til ved Prince’s Dock i Liverpool 19. juli samme år. Blant de proselytterende var Kirkens apostler Heber C Kimball og Orson Hyde. De fant snart veien til Preston, hvor de ankom den travle markedsplassen. De første misjonærene oppdaget at lokalbefolkningen – som allerede var svært oppstemte på grunn av kroningen av en ny dronning (Victoria) og et parlamentsvalg – var enda mer fascinert av innføringen av denne ‘nye og opplyste kirke’. Etter mange dåpshandlinger i Lancashire i 1837 ble Preston hjem for den eldste gren av Kirken noe sted i verden som har vært i kontinuerlig drift. Historiske rekonstruksjoner av de tidlige dåpshandlingene fant sted som en del av feiringen i Preston. De opprinnelige dåpshandlingene ble utført i elven Ribble, ved full nedsenkning ifølge Det nye testamentes mønster. Innen 1870 hadde 100 000 personer fra Storbritannia sluttet seg til Kirken, og svært mange av disse emigrerte for å danne ryggraden i det store nybrottsarbeidet i den amerikanske Vesten. Nå har Kirken i Storbritannia 188 000 medlemmer som er en del av en verdensomspennende siste-dagers-hellig befolkning på over 14 millioner. Eldste Stephen C Kerr, områdesytti, sa på jubileumsarrangementet: "Misjonærenes budskap i 1837 er misjonærenes budskap i 2012. Budskapet er at Gud besøkte Joseph Smith i en lund, at engler senere besøkte ham og at han oversatte Mormons bok, Guds ord. Vi vitner om Jesus Kristus i dag. Vi sier ikke: 'Vi er helligere enn dere.' Vi sier at vi har funnet noe mer vidunderlig enn dere allerede har, noe som gir vårt liv farge og mening. Vårt beste og eneste håp er å følge Jesus Kristus. Om disse tingene og på vegne av dere alle, hever jeg min røst ved bredden av elven Ribble på 175-årsdagen for de første misjonærenes ankomst til England for å si at vi vil være tro mot disse tingene som vi vet."

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.