Pressemelding

Kirkens verdensomspennende rapport

Kirkens verdensomspennende rapport er en halvårlig rapport med nyheter og hendelser rundt om i verden knyttet til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Se oktober 2018 utgaven under på engelsk.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.