Pressemelding

Verdensomspennende drøftingsarrangement for ungdom - "Jeg er en Jesu Kristi disippel"

Ungdomstemaet for 2024, “Jeg er en Jesu Kristi disippel” (se 3 Nephi 5:13), er fokus for et verdensomspennende drøftingsarrangement for ungdom om disippelskap søndag 28. januar 2024.

Ungdom oppfordres til å samles med sin ungdomsgruppe for å delta i denne verdensomspennende drøftingen som vil bli tilrettelagt gjennom en forhåndsinnspilt video med eldste Gary E. Stevenson i De tolv apostlers quorum.

Den forhåndsinnspilte videoen er nå tilgjengelig på engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk. Flere språk vil følge i de kommende ukene. Den utgis på ChurchofJesusChrist.org broadcast-siden og i Evangeliebibliotek for å være tilgjengelig for gruppevisning fra 28. januar.

Forslag til oversikt over lokalt arrangement

Nedenfor finner du en foreslått oversikt for dette møtet:

  • Åpningsmusikkinnslag og bønn av ungdom
  • Møtet ledes av ungdom
  • Se den forhåndsinnspilte videoen (videodelen vil være 45 minutter lang)
  • Stopp i perioder når videoen ber om det for å drøfte de gitte spørsmålene for refleksjon som gruppe
  • Avslutningsbønn
  • Samling etter arrangementet etter ønske

Ungdomstemamusikk og andre ressurser

Ungdomsalbumet og temasangen for 2024, temakunstverk for ungdom, aktivitetsforslag og annen informasjon finnes på youth.ChurchofJesusChrist.org.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.