Pressemelding

Verdensomspennende andakt for unge voksne med president og søster Oaks

Unge voksne i alderen 18–30 år, gifte eller enslige, inviteres til å se en verdensomspennende andakt fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, fra 21. mai 2023, med president Dallin H. Oaks i Det første presidentskap og hans hustru, søster Kristen Oaks.

Oaks2023 01Download Photo

Planlegg nå å invitere og samles med vennene dine for å høre inspirert budskap som bare er til deg, fra president og søster Oaks.

Hvordan se på

Arrangementet er tilgjengelig på ChurchofJesusChrist.org. Det vil være mulig å se på i Gospel Library (Internett og app) og på flere språk fra 25. mai.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.