Pressemelding

Verdensomspennende andakt for unge voksne med eldste og søster Holland

Reprise

Den 8. januar 2023 kan du slutte deg til andre unge voksne i alderen 18–30 år, gift eller enslig, på en verdensomspennende andakt med eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum og hans hustru, søster Patricia T. Holland. De vil tale fra M. Anthony Burns Arena ved Utah Tech University i St. George, Utah i USA, foran et publikum av unge voksne.

YA 2023 Elder Holland 01
YA 2023 Elder Holland 01
Eldste Jeffrey R. Holland og søster Patricia T. Holland.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Planlegg nå å invitere og samles med vennene dine for å høre inspirerte budskap som bare er til deg fra en av Herrens levende apostler. I Nord- eller Syd-Amerika, se etter et lokalt arrangement for å se direktesendingen søndag 8. januar 2023 kl. 18:00 MST. Overalt ellers, se etter muligheter til å se opptaket sammen med andre søndag ettermiddag og kveld den 15. januar.

Du kan også se sendingen på Kirkens satellittsystem, på broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (tilgjengelig i to uker) eller på YouTube (via direktestrømming og på forespørsel).

For sendedetaljer, herunder sendeplan, tilgjengelige språk og teksting for hørselshemmede, se sendeplanen som er tilgjengelig noen uker før arrangementet.

Fra og med to uker etter sendingen finner du video-, tekst- og lydfiler av andakten som er tilgjengelig på 41 språk i Evangeliebiblioteket under “Voksne/unge voksne.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.