Emne

Verdenshovedkvarter

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges verdenshovedkvarter har ligget i sentrum av Salt Lake City, Utah, siden pionerene slo seg ned der i 1847.

I dag fører Kirkens ledere tilsyn med Kirkens virksomhet i rundt 160 land fra dette stedet. Ledelsen er imidlertid i høyeste grad desentralisert over hele verden, med lokale, regionale og nasjonale forvaltningsnivåer som hovedsakelig drives av et legpresteskap.

Temple Square er Utahs fremste turistattraksjon, og tiltrekker seg millioner av besøkende hvert år. Temple Square består av Salt Lake tempel, Tabernaklet (Tabernakelkorets hjem), Assembly Hall og to besøkssentre.

Øst for Temple Square ligger Kirkens kontorbygning, Kirkens administrasjonsbygning, Joseph Smith Memorial Building og Hjelpeforeningens bygning. Alle disse bygningene brukes til kontorer for Kirkens avdelinger og lederskap på generalplan.

Vest for Temple Square ligger Slektshistorisk bibliotek – verdens største slektshistoriefasilitet – og Museet for Kirkens historie og kunst.

Nord for Temple Square ligger Konferansesenteret – et auditorium med 21 000 sitteplasser, et av verdens største. Det brukes til halvårlige møter som kringkastes verden over til alle Kirkens medlemmer, samt hyppige kodede sendinger til bestemte grupper av medlemmer i ulike deler av verden. Det er også et populært sted for konserter og forestillinger. 

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.