Pressemelding

Vær åndeligsinnet, oppfordrer talere på verdensomspennende siste dagers hellige konferanse

Når vi gjør valg, baner det å være åndeligsinnet og sette Jesus Kristus først, vei for et lykkelig liv, sa president Russell M. Nelson i en forhåndsinnspilt video, som ble vist under det siste møtet av en to-dagers konferanse som ble avholdt 30. september og 1. oktober 2023 i Salt Lake City i delstaten Utah, og kringkastet til publikum over hele verden.

“Når du tenker celestialt, vil du se prøvelser og motgang i et nytt lys”, tilføyde presidenten for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som nylig feiret sin 99-årsdag. Å tenke celestialt vil forandre ditt hjerte og føre til at du ber mer oppriktig, sa han. På grunn av en muskelskade fulgte han møtene gjennom teknologi, istedenfor å delta personlig.

Generalkonferansen er en verdensomspennende samling for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. To ganger i året, den første helgen i april og den første helgen i oktober, deler Kirkens ledere fra hele verden budskap eller taler med fokus på Jesus Kristus og hans evangelium. Mennesker fra alle trosoppfatninger og bakgrunner og fra alle steder i verden oppfordres til å se, lytte og delta.

Eldste Dieter F. Uchtdorf, opprinnelig fra Tyskland, eldste Alan T. Phillips fra Storbritannia, og eldste Christophe G. Giraud-Carrier, som ble født i Frankrike, var blant dem som talte på konferansen. Andre talere var fra Argentina, Brasil, Guatemala, Korea, New Zealand og USA.

Under sin tale refererte eldste Uchtdorf i De tolv apostlers quorum til lignelsen om den fortapte sønn. I denne historien fra Bibelen, som opprinnelig ble fortalt av Jesus Kristus, drar en opprørsk sønn hjemmefra og ødsler bort arven sin. Når han kommer tilbake, tilgir hans far ham og ønsker ham velkommen tilbake.

Eldste Uchtdorf henvendte seg til dem som har mistet sin tro, og lovet dem at i samme øyeblikk som de bestemmer seg for å vende tilbake og gå på Jesu Kristi vei, vil hans kraft komme inn i deres liv og forandre dem.

“Hvordan vi behandler hverandre har virkelig betydning”, sa eldste Phillips. Han oppfordret lytterne til å hjelpe dem som strever i sin egen familie, forsamling eller sitt lokalsamfunn. Omsorg for de trengende kan også omfatte å prøve å lindre lidelsene til dem som lever i ekstrem fattigdom, og dem som er tvangsfordrevne på grunn av forfølgelse, konflikt og vold.

Under sin første tale som han har holdt på en generalkonferanse, forklarte eldste Giraud-Carrier at folk kan ha vokst opp i forskjellige kulturer, de kan komme fra forskjellige sosioøkonomiske omstendigheter, deres jordiske arv, som deres nasjonalitet, hudfarge, matpreferanser og politisk orientering, kan variere sterkt. Men alle er uten unntak Guds barn, sa han.

Eldste Alexander Dushku ble oppholdt som generalautoritet-sytti under konferansen. På generalkonferansens lederskapsmøte ble to nye områdesyttier oppholdt og to avløst.

På slutten av konferansen bekjentgjorde president Nelson at Kirken vil bygge til sammen ytterligere 20 templer i Afrika, Asia, Latin-Amerika, USA og Oseania. Siste dagers hellige anser templer som Guds hus, steder for hellighet og fred, adskilt fra verdens bekymringer. De er forskjellige fra de tusener av vanlige kapeller eller møtehus over hele verden som brukes til søndagens møter.

Musikken på konferansen ble fremført av forskjellige kor, herunder Tabernacle Choir at Temple Square, med Mack Wilberg og Ryan Murphy som dirigenter og akkompagnert av organistene Andrew Unsworth og Richard Elliott.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.