Nyhetsartikkel

Unge kvinner på minneverdig tur til Salt Lake City

Unge kvinner fra hele Norge forbereder seg til generalkonferansen i nesten to år

Søster Bonnie H. Cordon sammen med de unge kvinnene på Ensign Peak in SLC, Utah den 3. oktober 2022© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Søster Cecilie Lundgreen, 2. rådgiver i Unge Kvinners presidentskap i Oslo stav i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, dro sammen med 27 unge kvinner fra hele Norge, og andre voksne ledere, til Kirkens generalkonferanse oktober 2022. Det skulle bli en uforglemmelig opplevelse.

De unge kvinnene og deres familier og ledere forberedte seg til turen i nesten to år. Jentene ble oppmuntret til å spare for å kunne betale sin egen flybillett, lese hele Mormons bok, fullføre et mål i hver av de fire områdene i barne- og ungdomsprogrammet, lære Unge Kvinners motto utenat på norsk og engelsk, være i god fysisk form og å finne to navn fra egen familie som de kunne gjøre stedfortredende arbeid for i tempelet.

Etter å ha ankommet Salt Lake City i Utah, USA, dro jentene til Konferansesenteret hvor de møtte søster Camille N. Johnson, generalpresident i Kvinnenes hjelpeforening. De fikk også treffe eldste Dieter F.  og søster Harriet R. Uchtdorf, som viste dem hans «lommeformat-utgave» av Til styrke for ungdom.

President for Hjelpeforeningen i hele kirken, Camille N. Johnson, sammen med unge kvinner og ledere på konferanseenteret 1. oktober 2022

Søster Lundgreen kommenterte: «Det var vidunderlig å se ansiktene til de unge kvinnene idet de innså at de sto der sammen med en av Herrens apostler.»

Søndag 2. oktober 2022 opprant endelig dagen de unge kvinnene hadde arbeidet så hardt for å forberede seg til. De fikk overvære live-fremførelsen av Music and the Spoken Word og deretter generalkonferansens møte søndag formiddag hvor de så president Russell M. Nelson ankomme konferansesalen og senere tale til en verdensomspennende forsamling.

Dagen etter fikk de unge kvinnene muligheten til å gå opp til Ensign Peak sammen med søster Bonnie H. Cordon, Unge Kvinners generalpresident. På toppen husker Cecilie at søster Cordon oppmuntret jentene til å alltid prøve å være på et sted der de kunne «se mer av det de så», og å aldri slå seg til ro med et begrenset syn på seg selv. Hun understreket at å motta sin patriarkalske velsignelse kunne hjelpe dem til å bedre forstå Guds plan for dem selv.

En av jentene kom til Cecilie etterpå og sa: «Jeg fikk nettopp et svar på mine bønner! Jeg har i lang tid tenkt på å få min patriarkalske velsignelse. På grunn av søster Cordons oppmuntring, vet jeg at jeg trenger den.»

Et uventet høydepunkt under besøket i Salt Lake City var å lytte til president Henry B. Eyring og å føle hans kjærlighet for dem. Andre minneverdige opplevelser var å kunne utføre ordinanser for forfedre i to templer, delta i tre tjenesteprosjekter, besøke kirkens Family History Center, misjonæropplæringssenteret, universitetsområdet til BYU og å treffe mange kjente og kjære menn og kvinner i kirken.

Unge kvinner hjelper til på humanitærsenteret 4. oktober 2022© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Cecilie husker at mens de unge kvinnene utførte arbeid i Mount Timpanogos tempel, kom en mann bort til henne med tårer i øynene og sa: «Jeg har arbeidet i dette tempelet i 25 år, og jeg har aldri følt en slik sterk ånd i dåpsrommet. Disse unge kvinnene er fantastiske!»

«Det varmet mitt hjerte å høre det,» reflekterer søster Lundgreen. «Disse jentene hadde arbeidet så hardt for å komme dit, og alle var verdige til å være i tempelet. Jeg håper de vil huske opplevelsene de hadde mens vi var i Utah, og handle ut fra de tilskyndelsene de mottok.»

Bradley R. Wilcox sammen med de unge kvinnene på Brigham Young University i Provo, Utah den 6. Oktober 2022.
Bradley R. Wilcox sammen med de unge kvinnene på Brigham Young University i Provo, Utah den 6. Oktober 2022.
Bradley R. Wilcox sammen med de unge kvinnene på Brigham Young University i Provo, Utah den 6. Oktober 2022.© 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.