Breaking News

Norske unge kvinner på tur til mormonenes hovedkvarter for egen regning

I juni måned i fjor var den norske profesjonelle golfspilleren og mormon Cecilie Lundgreen på reise i Salt Lake City. På sin reise ble tanken om å gi sine unge kvinner hjemme i Fredrikstad muligheten til å oppleve Saltsjødalen, sådd. I full overbevisning bar det hjem til Norge hvor hun lanserte ideen for den lokale forstanderen i Fredrikstad menighet eller biskopen for å være mer korrekt. Biskopen syntes ideen var god men at foreldrene måtte stille seg bak den. Cecilie klarte å få med seg foreldrene og jentene startet å spare til turen.

Etter et års sparing, bar det til Saltsjødalen - til mormonenes hovedkvarter. Selv er jentene mormonere, og de skulle nå få oppleve det de hele livet sitt har hørt om, men aldri fått se i virkeligheten. Nå fikk de endelig anledningen til å føle sin tro og sin religion på et nært og personlig plan.

Dette ble en sterk og meget inntryksrik reise gjennom mormonenes historie, flere besøk i mormontemplene, kirkens halvårlige generalkonferanse hvor nesten 23.000 mennesker var samlet, personlig møte med kirkens leder for unge kvinner på verdensbasis Elaine Dalton på hennes kontor i Hjelpeforeningsbygget, personlig møte med andre rådgiver i det første presidentskap i kirken president Dieter F. Uchtdorf, middag på "The Roof" med administrerende direktør for Deseret Book Cherry Dew, omvisning på Brigham Young University i Provo, amerikansk fortballkamp og en misjonær som snakket svensk.

Media ble også opptatt av jentene. Den lokale TV-kanalen KSL 5 intervjuet jentene på Temple Square og Deseret News gjorde et førstsides oppslag av gruppen i papirutgaven fredagen 4. oktober. De fikk også tid til nesten en hel ettermiddags shoppingtur i Park City.

Jentene dro hjem med sterke inntrykk - opplevelser som de aldri kommer til å glemme. De vil for evig være takknemlige til golferen Cecilie Lundgreen som virkeliggjorde drømmen om en gang å få oppleve Saltsjødalen på nært hold.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.