Pressemelding

Undervisning på Frelserens måte, sending med eldste Dieter F. Uchtdorf

Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil tale i en spesiell sending, Undervisning på Frelserens måte, søndag 12. juni 2022.

Teaching in the Saviors Way_01
Teaching in the Saviors Way_01
Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Denne unike begivenheten er for alle medlemmer av Kirken som underviser enten i sitt kall eller i sitt hjem.

Eldste Uchtdorf vil dele prinsipper som er ment å skulle bidra til å finne glede og fremgang i undervisningen av evangeliet og øke sin evne til å undervise som Frelseren.

Lokale ledere oppfordres til å bestemme en visningsdato og tid som passer best for Kirkens medlemmer i deres område. Lærerrådsmøter kan være en ideell anledning til å se sendingen.

Hvordan du kan se


Fra og med 12. juni vil sendingen være tilgjengelig for visning på forskjellige språk på:

Kirkens satellittsystem (til planlagte tider)

Broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (tilgjengelig i to uker)

YouTube (direkteavspilling og strømmet)

Latter-day Saints Channel (direkte og strømmet)

Evangeliebibliotek (direkte og strømmet video, samt lyd og tekst på 39 språk)

For sendedetaljer, herunder strømming, tilgjengelige språk og teksting for hørselshemmede, se sendeplanen.

For å få hjelp med satellittutstyr og direkteavspilling, skulle stavens tekniske spesialister gå til mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.