Newsroom
Pressemelding

Under Vatikanets toppmøte oppfordrer mormonleder til en “renessanse” av lykkelig ekteskap

I sin tale til trosledere som var samlet i Vatikanet til toppmøte om ekteskapet, sa president Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, at “en mann og en kvinne som er forenet i ekteskap, har en enorm evne til å skape lykke for seg selv, sin familie og menneskene rundt seg.”

President Eyring ble invitert til å bære “vitnesbyrd” på det internasjonale interreligiøse møtet som ble arrangert av den katolske kirken, som samler religiøse ledere fra 14 trossamfunn og 23 land. Arrangementet, med tittelen “Menn og kvinners utfyllende roller”, begynte 17. november og vil fortsette til og med 19. november.

President Eyring sa at selv om noen er ulykkelige i ekteskapet, er uselviskhet nøkkelen til et utfyllende ekteskap mellom en mann og en kvinne.

“Hvor det er selviskhet, kan menn og kvinners naturlige forskjeller ofte splitte,” forklarte han. “Hvor det er uselviskhet, vil forskjellene utfylle hverandre og skape anledninger til å hjelpe og bygge hverandre opp.”

Forandringen som trengs, ligger mer i hjertet enn i hodet, sa han.

“Vi må finne måter å få folk til å tro at de kan erstatte sin naturlige egeninteresse med dyp og varig nestekjærlighet og velvilje,” tilføyde president Eyring.

I løpet av sitt vitnesbyrd leste president Eyring fra Kirkens “Familien – En erklæring til verden”, som ble utgitt av Kirken i 1995, og er et dokument som forklarer Kirkens syn på familien. Med henvisning til prinsippene i erklæringen sa han: “Dette er ting folk må gjøre for å få til en renessanse av lykkelige ekteskap og produktive familier.”

“En slik renessanse vil kreve at folk strekker seg etter idealet – og fortsetter å prøve, selv når det gode resultatet lar vente på seg og når høylytte røster håner innsatsen,” sa han. “Vi kan og må reise oss og forsvare ekteskapet som institusjonen mellom en mann og en kvinne.”

President Eyring snakket om den lykke han har opplevd gjennom sitt eget ekteskap med sin hustru Kathleen, som han giftet seg med for mer enn 52 år siden. “Jeg har blitt et bedre menneske ved å elske og leve sammen med henne,” sa han. “Vi har utfylt hverandre mer enn jeg kunne ha forestilt meg. Istedenfor å splitte oss, har våre forskjeller forenet oss.” Han og hans hustru har seks barn, 31 barnebarn og ett oldebarn.

“Når vi arbeider for å bygge opp og oppmuntre til trofaste, kjærlige ekteskap der menn og kvinner blir ett og har omsorg for familien, vil Herren styrke vår innsats,” konkluderte han.

Denne ukens samling i Vatikanet av religiøse ledere fra hele verden for å drøfte viktigheten av ekteskap, forener to viktige trosoppfatninger i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – betydningen av ekteskapet mellom mann og kvinne, og viktigheten av interreligiøst samarbeid i gode saker som vi har til felles.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.