Pressemelding

Talere på verdensomspennende konferanse vektlegger håp i Kristus

Kristi etterfølgere blir bedt om å søke håp i Frelseren og bringe lys til verden. Dette ble et generelt tema under den verdensomspennende generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige den 2.-3. oktober 2021. Trofaste hellige fra Europa bidro på konferansens møter.

Når ens åndelige grunnvoll bygges på Frelseren, “har [man] ingen grunn til å frykte”, sa president Russell M. Nelson under møtet søndag formiddag. Den pensjonerte kirurgen har virket som president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige siden januar 2018. Generalkonferanser holdes to ganger i året.

Eldste Erich W. Kopischke er medlem av Kirkens styrende organ (bestående av tre personer) i Europa, områdepresidentskapet. Hans konferansetale var forhåndsinnspilt i Tyskland. Han fortalte om familiens kamp med psykiske lidelser og ga oppmuntring til dem som har lignende erfaringer.

“For alle som personlig blir påvirket av psykiske lidelser, hold fast ved dine pakter, selv om du kanskje ikke føler Guds kjærlighet akkurat nå. Gjør det som står i din makt og bli så ‘stående og … se Guds frelse og hans arm bli blottet’”, sa han.

“Vår individuelle innsats [for å hjelpe de trengende] krever ikke nødvendigvis penger eller steder langt borte, den krever Den hellige ånds veiledning og et villig hjerte,” forklarte søster Sharon Eubank.

Førsterådgiveren i Hjelpeforeningens generalpresidentskap ga to eksempler på hvordan Kirken har hjulpet de trengende i Tyskland. I Ahrweiler måket frivillige misjonærer ut gjørme og hjalp til med opprydning etter alvorlige oversvømmelser. Medlemmer av en av Kirkens menigheter i Ramstein samlet seg for å sy tradisjonelle muslimske klær til Afghanske kvinner. Flyktningenes hodeplagg hadde blitt revet av i oppstyret på flyplassen i Kabul.

For første gang på to år ble generalkonferansen holdt i konferansesenterets auditorium i Salt Lake City i delstaten Utah, selv om det fortsatt nesten var tomt. Talere, ledere og deres familier var invitert til å delta personlig. Konferansemøtene ble gjort tilgjengelig over hele verden via TV, radio og direktestrømming.

Tabernacle Choir at Temple Square, inntok sin tradisjonelle plass, men var halvert, slik at korets medlemmer kunne holde sosial distansering til de andre deltagerne. Sonja Poulter dirigerte et blandet studentkor fra Brigham Young University som sørget for musikk under møtet lørdag kveld. Hun er medlem av fakultetet ved universitetets avdeling for korledelse og ensembler.

På slutten av konferansen, bekjentgjorde president Russell M. Nelson planer om å oppføre 13 nye templer over hele verden.

Seks generalautoritet-syttier ble avløst og gitt emeritusstatus: Eldste J. Devn Cornish, eldste Timothy J. Dyches, eldste David F. Evans, eldste Robert C. Gay, eldste James B. Martino og eldste Terence M. Vinson. President Henry B. Eyring bekreftet også at to nye områdesyttier ble kalt, og to andre avløst

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.