Emne

Sytti

Et av embedene i Det melkisedekske prestedømme, prestedømmets høyere orden. Syttier har den samme myndighet som eldster, i tillegg til et spesielt kall og ordinasjon til å forkynne evangeliet og være “spesielle vitner” om Kristus til verden. Syttier, hvis embede er nevnt i Det nye testamente, er også kjent som “omreisende tjenere”.

Se også De syttis presidentskap

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.