John-A-Widtsoe-Statue3_closeup.jpg
Pressemelding

Statue av John A. Widtsoe avduket på Frøya

En statue reist til minne om John A. Widtsoe (1872-1952), et medlem av De tolv apostlers quorum av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra 1921 til sin død i 1952, ble avduket på Frøya, Norge, 17. juni 2017. Blant de tilstedeværende var eldste Paul V. Johnson fra områdepresidentskapet for Europa og hans hustru Jill. Etterkommere av John Widtsoe, over 100 gjester fra USA og myndighetsrepresentanter, samfunnsledere, forfattere og akademikere var inkludert i gruppen av mer enn 180 mennesker som var samlet for å hedre John Widtsoe.

I sine bemerkninger om betydningen av John Widtsoes liv, sa president Paul V. Johnson fra områdepresidentskapet for Europa: “Han var en bemerkelsesverdig mann, en akademiker, en forfatter og en elsket apostel i Kirken. Vi er beæret over å være en del av denne markeringen.”

Begivenheten ble organisert av Frøya historielag for å hedre de bidrag John Widtsoe ga gjennom hele sitt liv. Gustav Witzøe, en etterkommer av John Widtsoe, var vert for begivenheten; han er en av gründerne bak og hovedaksjonær i SalMar ASA.

Den tre dager lange begivenheten begynte fredag 16. juni med sightseeing og en båttur til SalMars anlegg for lakseoppdrett.

Avdukingen av statuen fant sted 17. juni klokken 12.00, under ledelse av ordfører Berit Flåmo. Statuen ble utformet av Dennis Smith i samarbeid med Main Street Gallery i Alpine, Utah. Statuen er en gave fra Frøya historielag til kommunestyret med håp om at den vil være en påminnelse og motivasjon til ungdommer om hvor viktig det er å skaffe seg en høyere utdannelse. En minnekonsert og middag på Hotel Frøya etterfulgte avdukingsseremonien.

Et møte ble holdt på søndag, 18. juni på Hotel Frøya, der presidenten for Blått kompetansesenter på Frøya møtte med ledere fra University of Utah, BYU og Utah State University for å diskutere muligheten for et utvekslingsprogram mellom NTNU og universitetene i USA, og et John A. Widtsoe-stipend.

Berit Flåmo, ordfører for Frøya kommune sa: “Vi er stolte av å ha statuen til John A. Widtsoe her på Frøya, og mitt håp er at statuen vil være en inspirasjon til innbyggerne på Frøya. Vi trenger ny forskning og utvikling innen akvakultur og vårt håp er at John A. Widtsoes akademiske eksempel vil inspirere ungdommer på Frøya til å fortsette høyere utdanning.”

John A. Widtsoe utvandret fra Norge med sin mor, som var enke, og sin bror i 1883 til Logan, Utah. Han fullførte sine studier ved BYU i 1891 og ved Harvard University i 1894. Han mottok en doktorgrad fra Göttingen Universitet, Tyskland og ble en internasjonalt anerkjent ekspert på landbrukskjemi i barske klima. Han var også en anerkjent autoritet med hensyn til irrigasjon og landbruk i tørre strøk. John Widtsoe var aktiv i akademiske kretser, og var president for Utah landbrukshøgskole fra 1907-1916 og president for University of Utah fra 1916 til 1921, da han ble kalt til De tolv apostlers quorum. Han tjente som president for Den europeiske misjon fra 1926 til 1932. Han var en dyktig forfatter av både ikke-religiøse og teologiske verk, og skrev to autobiografier.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.